Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

Ngô Thị Trinh, Đinh Ngọc Tuyên

Abstract


Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được phục hồi và phát triển, làm thay đổi diện mạo ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hiện nay, một số nghề truyền thống đang dần bị mai một và mất đi bản sắc văn hóa truyền thống, một số nghề có nguy cơ bị biến mất. Để góp phần bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số trong thời kỳ hội nhập quốc tế, bài báo đã đưa ra một số giải pháp thiết thực và hiệu quả.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/111

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X