CÁCH TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Huỳnh Trường Huy

Abstract


Phát triển ngành hàng nông sản theo cách tiếp cận chuỗi giá trị đã được quan tâm vận dụng không những đối với nhà lập chính sách, nhà khoa học, mà còn đối với các tổ chức phát triển quốc tế. Mục tiêu trọng tâm của nghiên cứu này nhằm tổng quan về chính sách, dự án phát triển thị trường nông sản theo hướng chuỗi giá trị sản phẩm; đồng thời, chia sẻ một số điểm nghẽn trong quá trình vận dụng cách tiếp cận chuỗi giá trị để phát triển những nông sản chủ lực tại một số địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đây là vấn đề hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nayDOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/294

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X