GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN CỦA DÂN TỘC THÁI TẠI TỈNH SƠN LA

Nguyễn Thị Hạnh, Lù Thị Vân Anh, Hoàng Văn Quang

Abstract


Việc giữ gìn bản sắc văn hóa hiện nay đang trở thành vấn đề cấp bách, đặc biệt là đối với dân tộc Thái tại tỉnh Sơn La. Bởi qua quá trình lao động và sản xuất, dân tộc Thái nơi đây đã sáng tạo nhiều giá trị văn hóa tinh thần độc đáo. Những giá trị văn hóa tinh thần ấy được đồng bào gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Thái ở Sơn La đang dần bị mai một theo thời gian. Do đó, nhằm bảo tồn những giá trị văn ấy, chúng tôi tiến hành đánh giá thực trạng giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc Thái ở tỉnh Sơn La, qua đó đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đó.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/314

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X