MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC

Hoàng Phương Mai

Abstract


Chính sách đất đai của Nhà nước cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS) có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác di dân, tái định cư khi triển khai các công trình thủy điện. Quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai thể hiện nỗ lực không ngừng của Nhà nước nhằm khắc phục những bất cập, đặc biệt là tại địa bàn dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Kết quả triển khai chính sách đất đai đã góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, do đó cần tiến hành các nghiên cứu về chính sách nhằm nắm vững nguyện vọng của cộng đồng các dân tộc bị ảnh hưởng, để chính sách đất đai được hoàn thiện và hiệu quả hơn.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/324

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X