CÁCH BIỂU ĐẠT LỜI BÌNH TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TIẾNG TÀY - NÙNG Ở VIỆT NAM

Nguyễn Thị Nhung

Abstract


Cách biểu đạt lời bình là một phương diện quan trọng khiến cho lời bình thực hiện được chức năng giúp người xem thấy được các thông điệp từ hình ảnh, hiểu được chủ ý của tác giả, chủ đề của các chương trình truyền hình. Bài viết đã trình bày kết quả khảo sát hình thức lời bình của các chương trình truyền hình tiếng Tày - Nùng của Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn ở các phương diện ngữ âm, từ ngữ, câu văn qua sự đánh giá của người tiếp nhận và người sản xuất chương trình. Qua đó đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng của lời bình trong các chương trình truyền hình tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/351

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X