NHẬN THỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Huỳnh Trường Huy, Đoàn Thị Tuyết Kha, Nguyễn Thị Tú Trinh

Abstract


Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích nhận thức nghề nghiệp của sinh viên ngành du lịch đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cụ thể, nghiên cứu khảo sát 169 sinh viên, trong đó có 73 đáp viên học ngành Việt Nam học và 96 đáp viên học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Lý do chọn ngành học của sinh viên phần lớn vì sở thích, có tham gia làm việc trước hay trong quá trình học. Sinh viên được khảo sát nhận thức được những vấn đề khó khăn về tìm việc làm (như thiếu kinh nghiệm, kỹ năng ngoại ngữ kém, không được người thân giới thiệu). Phần lớn đáp viên lựa chọn tiếp tục học ngành du lịch và dự định phát triển nghề nghiệp trong ngành du lịch. Kết quả sau khi phân tích nhân tố khám phá cho thấy có 7 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức nghề nghiệp. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao nhận thức nghề nghiệp đối với sinh viên theo học ngành du lịch.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/354

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X