NGHỀ THỔ CẨM TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở ĐẮK NÔNG

Huỳnh Ngọc Thu

Abstract


Dệt thổ cẩm được xem là một trong những nghề thủ công truyền thống của người Ê đê nói riêng và của các tộc người thiểu số ở khu vực Đắk Nông nói chung và là nghề phụ trong hoạt động kinh tế của các tộc người này. Sản phẩm làm ra được sử dụng trong gia đình, hoặc làm quà tặng trong các dịp lễ hội. Tuy là nghề phụ, nhưng nghề dệt thổ cẩm đã và đang có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người Ê đê ở Đắk Nông. Để tìm hiểu rõ vai trò này, chúng tôi đã thực hiện điền dã dài ngày tại cộng đồng Ê đê ở huyện Cư Jút vào năm 2018; đã quan sát tại các gia đình làm nghề dệt thổ cẩm; phỏng vấn sâu các nghệ nhân, thợ và những người đang học nghề để biết về vai trò nghề này đối với cộng đồng. Nhờ đó, hiểu được nghề dệt thổ cẩm có những đóng góp quan trọng trong đời sống của người Ê đê ở Đắk Nông nói riêng và ở khu vực Tây Nguyên nói chung, kể cả trong truyền thống cũng như hiện tại.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/365

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X