QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỐ HÓA: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP THƯ VIỆN SỐ CỦA TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH

Lê Ngọc Hùng, Bùi Thị Phương

Abstract


Nghiên cứu trường hợp biến đổi vị thế, vai trò của thư viện trường học thông minh cho thấy, trên thế giới đã xuất hiện “thời đại số hóa” với các loại thư viện số, thư viện thông minh và cả trường học thông minh, lớp học thông minh với đặc trưng là nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ truyền thông hiện đại trên nền tảng mạng. Ở Việt Nam, quản lý giáo dục nói chung và quản trị đại học nói riêng đang đổi mới căn bản, toàn diện, trong đó thư viện được số hóa để trở thành thư viện số cho quản lý giáo dục số hóa. Những đổi mới này giúp đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của người học, người dạy, người quản lý và những người quan tâm tới nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/418

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X