GIÁO DỤC DÂN TỘC CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19 (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH ĐẮK NÔNG)

Tôn Thị Ngọc Hạnh

Abstract


Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng, là vùng đất đa văn hóa, với dân số hơn 6 triệu người. Trong những năm qua, Tây Nguyên đã phát triển rất nhanh và đạt được những thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao rõ rệt. Cuối năm 2019 và đầu năm 2020, cùng chung bối cảnh trong nước và thế giới, Tây Nguyên cũng đã chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch viêm phổi cấp Covid-19. Bài viết đề cập đến giáo dục các tỉnh Tây Nguyên trước bối cảnh của đại dịch Covid-19, trong đó nghiên cứu trường hợp điển hình của tỉnh Đắk Nông.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/419

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X