TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CHĂM LO SỨC KHỎE ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ (Nghiên cứu trường hợp huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang)

Phùng Tuấn Anh, Lê Hồng Việt

Abstract


Các thành tựu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Việt Nam những năm gần đây đã được ghi nhận đáng kể trong nhiều lĩnh vực như: Cải thiện chất lượng các dịch vụ y tế, cải thiện chỉ số hài lòng đối với chăm sóc y tế tại các tuyến bệnh viện, tăng tỷ lệ người dân sở hữu bảo hiểm y tế, tăng tuổi thọ bình quân và tỷ suất tử vong mẹ, tử vong trẻ dưới 1 tuổi giảm đáng kể. Những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ sức khỏe toàn dân của hệ thống y tế còn được thể hiện qua hiệu quả phòng chống dịch Covid trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, sự phát triển của hệ thống y tế chưa đồng đều, vẫn còn những vùng miền, đặc biệt là khu vực các dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế, có sự khác biệt giữa các nhóm dân cư, giữa một số nhóm dân tộc.
Trường hợp ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang là một điển hình; một số tập quán, thói quen, văn hóa của người dân tộc thiểu số đã tạo thành rào cản khiến họ chưa tiếp cận được đầy đủ các dịch vụ y tế cơ bản. Do đó, ngoài những giải pháp từ phía y tế, rất cần những giải pháp tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội nhằm tuyên truyền và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách tự tin và thường xuyên.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/429

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X