QUAN HỆ HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA TỈNH SƠN LA (VIỆT NAM) VỚI CÁC TỈNH BẮC LÀO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Lường Văn Yệu

Abstract


Tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) có đường biên giới chung kéo dài 210km. Địa hình núi đồi, thung lũng, khe suối và khí hậu của hai tỉnh có nhiều nét tương đồng, tạo nên môi trường quan hệ kinh tế, văn hóa và tình đoàn kết dân tộc gắn bó lâu đời.

Hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn cũng như hai nước Việt Nam và Lào có truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, dựng nước và giữ nước. Hai dân tộc Việt - Lào đã gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và tiếp tục cuộc kháng chống Mỹ thắng lợi năm 1975, giành lại độc lập dân tộc. Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước năm 1975 và Lào giành độc lập dân tộc ngày 2/12/1975, hai nước đã đặt quan hệ ngoại giao hữu nghị đặc biệt. Từ đó, sự hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng… giữa hai nước tiếp tục đơm hoa kết trái.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/435

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X