CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY

Đậu Thế Tụng, Nguyễn Thị Bích Hường, Nguyễn Thị Huyền My

Abstract


Lấy ý kiến phản hồi của người học về giảng viên và nhà trường là một chủ trương đúng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đang được triển khai thực hiện ở nhiều trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam. Đến nay, có nhiều trường đại học và cao đẳng đã làm rất tốt chủ trương này, song vẫn còn khá nhiều trường chưa triển khai thực hiện; những trường đã thực hiện thì việc sử dụng kết quả lấy ý kiến phản hồi của người học cũng có sự khác nhau, dù phần lớn các trường đều thừa nhận chủ trương này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, chúng tôi thấy cần thiết phải nghiên cứu, đánh giá việc lấy ý kiến phản hồi của người học về giảng viên và nhà trường, từ đó đưa ra những khuyến nghị và đề xuất cách triển khai thực hiện tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/444

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X