PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN QUA HÌNH THỨC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI

Lê Sỹ Điền

Abstract


Phát triển tư duy phản biện là một hoạt động quan trọng, cần thiết thực hiện cho học sinh trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Bài viết tập trung trình bày một số vấn đề lí luận về tư duy phản biện, những thuận lợi và khó khăn trong trong việc phát huy năng lực tư duy phản biện trong giờ dạy học môn Ngữ văn tại các trường trung học phổ thông (THPT) nói chung và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương nói riêng, từ đó đề xuất một số hình thức tổ chức trò chơi nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/445

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X