RÈN LUYỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI TOÁN VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHO HỌC SINH LỚP 12 (KHẢO SÁT TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN)

La Đức Minh, Trần Xuân Tuấn

Abstract


Hoạt động (HĐ) toán học chủ yếu của học sinh (HS) phổ thông là giải bài tập toán. Thông qua giải toán hình thành và rèn cho HS các kỹ năng (KN) giải toán, là mục tiêu quan trọng trong dạy học (DH) môn Toán......Các công trình nghiên cứu về phương pháp (PP) DH toán của Nguyễn Bá Kim (2015), Đào Tam (2010),... đã dành sự quan tâm đến tri thức PP như là phương tiện và kết quả của HĐ. Ngoài ra, các nghiên cứu khác cũng đã quan tâm đến rèn luyện KN giải toán cho HS. Tuy nhiên, mới quan tâm đến việc rèn luyện KN giải toán nói chung. Bài viết này trình bày trên bình diện xác định các KN giải toán tự luận, trắc nghiệm cần rèn luyện và đề xuất các phương thức rèn luyện KN giải toán về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số cho HS lớp 12 huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/471

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X