RÈN LUYỆN MỘT SỐ KỸ NĂNG GIẢI TOÁN VỀ ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ CHO HỌC SINH LỚP 12 (KHẢO SÁT TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN)

La Đức Minh, Trần Xuân Tuấn

Abstract


Hoạt động dạy và học Toán học của học sinh phổ thông chủ yếu là giải bài tập, qua đó hình thành và rèn cho học sinh các kỹ năng giải toán - mục tiêu quan trọng trong dạy học môn Toán. Các công trình nghiên cứu về phương pháp dạy học Toán của Nguyễn Bá Kim (2015), Đào Tam (2010)... ghi nhận tri thức phương pháp như là phương tiện và kết quả của hoạt động. Ngoài ra, các nghiên cứu khác cũng đã quan tâm đến rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh, song các nghiên cứu mới dừng ở việc rèn kỹ năng giải toán nói chung.

Bài viết này nghiên cứu, xác định các kỹ năng giải toán tự luận, trắc nghiệm cần rèn luyện và đề xuất các phương thức rèn luyện kỹ năng giải toán về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số cho học sinh lớp 12, với địa điểm nghiên cứu cụ thể là huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/471

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X