VĂN HOÁ ỨNG XỬ VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA NGƯỜI HOA TRIỀU CHÂU Ở THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Hồ Thanh Hải

Abstract


Với kinh nghiệm và triết lý kinh doanh sâu sắc, độc đáo, các chủ thể kinh doanh người Hoa Triều Châu thành phố Sóc Trăng vừa thể hiện sự khéo léo, linh hoạt trong việc đeo đuổi mục tiêu lợi nhuận, vừa thể hiện văn hoá ứng xử trong mối quan hệ giữa người bán và người mua, giữa bạn hàng, đối tác kinh doanh với nhau, tạo ra những giá trị văn hoá ứng xử tích cực trong kinh doanh, đặc biệt là với khách hàng.

References


Dương Thị Liễu - Chủ biên (2012), Giáo trình văn hoá kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội:

Nguyễn Thị Ngọc Mai (2015), Văn hoá ẩm thực của người Hoa Triều Châu tỉnh Sóc Trăng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Trà Vinh, Trà Vinh.

Nguyễn Mạnh Quân (2013), Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội.

Phạm Quốc Toản (2007), Đạo đức kinh doanh và Văn hoá doanh nghiệp, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

Vương Trương Hồng Vân (2007), Văn hoá kinh doanh của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn hoá học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. HCM.

Ban Thường vụ tỉnh Sóc Trăng (2012), Địa chí tỉnh Sóc Trăng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

UBND thành phố Sóc Trăng (2019), Báo cáo Về tình hình công tác người Hoa năm 2019 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Võ Thanh Hùng, Vai trò của người Hoa trong việc phát triển cảng Bải Xàu (Ba Xuyên) - Sóc Trăng, https://sites.google.com/site/vothanhhunginfo/nghien-cuu

khoa-hoc/bai-viet/vai-tro-nguoi-hoa-trong-viec-phat-trien-cang-bai-xau-ba-xuyen---soc-trang.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/485

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X