PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ MÃNG CẦU TA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC HỘ DÂN TỘC KHMER TẠI THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG)

Huỳnh Trường Huy, Vũ Thị Thanh Minh

Abstract


Mục đích của nghiên cứu là phân tích thực trạng sản xuất và tiêu thụ mãng cầu ta của hộ Khmer tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, dựa trên cuộc khảo sát các tác nhân thị trường bao gồm hộ sản xuất, thương lái, người bán lẻ trong và ngoài địa phương. Kết quả phân tích về thực trạng sản xuất cho thấy, hộ Khmer trồng mãng cầu có kinh nghiệm canh tác hơn 20 năm, nhưng khả năng tiếp nhận và ứng dụng khoa học kỹ thuật rất hạn chế. Điều này dẫn đến năng suất và chất lượng thấp. Sự hạn chế về chất lượng và sản lượng còn khiến phần lớn sản phẩm được tiêu thụ mang tính riêng lẻ thông qua người thu gom hoặc thương lái tại địa phương. Nhìn chung, hiệu quả sản xuất mãng cầu ta của những hộ Khmer hiện tại khá thấp so với một số loại cây trồng khác như nhãn, xoài, rau màu. Vì vậy, những chương trình, hoạt động can thiệp về chuyển giao kỹ thuật sản xuất, thay đổi giống cây, áp dụng phân bón hữu cơ để cải tạo đất sẽ kỳ vọng từng bước cải thiện năng suất và chất lượng mãng cầu ta trong tương lai.


References


Bùi Văn Trịnh, Nguyễn Văn Nhiều Em, & Nguyễn Bảo Lâm. (2019). Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo Jasmine huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Khoa học và Công nghệ, 2, 10-16.

Đoàn Minh Vương, Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Thanh Tiến, & Kiệt, H. V. (2015). Phân tích chuỗi giá trị thanh long tại huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 36, 10-22.

Huỳnh Trường Huy. (2020). Cách tiếp cận phân tích hệ thống thị trường (Sơ đồ Donut) trong phát triển chuỗi giá trị nông sản tại đồng bằng sông Cửu Long. Paper presented at the Kỷ yếu hội thảo Đầu ra cho nông sản các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Quốc Nghi. (2018). Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm chôm chôm tại huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ. Phát triển & Hội nhập, 64-72.

Nguyễn Thùy Trang, & Võ Hồng Tú. (2019). Phân tích chuỗi giá trị ngành hàng xoài tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 55 (1D), 109-119.

Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, & Huỳnh Anh Kiệt. (2019). Đặc điểm ra hoa và phát triển quả mãng cầu ta (Annona squamosa L.) tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 57-62.

Ủy ban dân tộc, & Tổng cục thống kê. (2020). Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số năm 2019: NXB Thống kê.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/504

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X