VĂN HÓA TỔ CHỨC KINH DOANH CỦA NGƯỜI HOA TRIỀU CHÂU, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Hồ Thanh Hải

Abstract


Đa số người Hoa ở thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng sống bằng nghề kinh doanh dịch vụ với loại hình kinh doanh chủ yếu là bán lẻ - tiệm tạp hoá, bán sỉ, doanh nghiệp tư nhân. Với truyền thống kinh doanh lâu đời, hoạt động thương mại của người Hoa ở đây thể hiện rõ nét văn hóa tổ chức kinh doanh hết sức độc đáo, ở đó có sự gắn kết cộng đồng chặt chẽ, có cơ chế quản lý kinh doanh theo gia đình, gia tộc.
Đi sâu phân tích các hình thức kinh doanh, đặc trưng trong văn hóa tổ chức kinh doanh cùng những biến đổi trong văn hóa tổ chức kinh doanh từ xưa cho đến nay, bài viết khẳng định người Hoa ở thành phố Sóc Trăng là trường hợp đại diện rõ nét cho những đặc trưng văn hóa kinh doanh của người Hoa Triều Châu ở Đồng bằng sông Cửu Long.


References


Dương Thị Liễu - Chủ biên (2012), Giáo trình văn hoá kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội:

Nguyễn Thị Ngọc Mai (2015), Văn hoá ẩm thực của người Hoa Triều Châu tỉnh Sóc Trăng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Trà Vinh, Trà Vinh.

Nguyễn Mạnh Quân (2013), Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội.

Phạm Quốc Toản (2007), Đạo đức kinh doanh và Văn hoá doanh nghiệp, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

Vương Trương Hồng Vân (2007), Văn hoá kinh doanh của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn hoá học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP. HCM.

Ban Thường vụ tỉnh Sóc Trăng (2012), Địa chí tỉnh Sóc Trăng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

UBND thành phố Sóc Trăng (2019), Báo cáo Về tình hình công tác người Hoa năm 2019 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Võ Thanh Hùng, Vai trò của người Hoa trong việc phát triển cảng Bải Xàu (Ba Xuyên) - Sóc Trăng, https://sites.google.com/site/vothanhhunginfo/nghien-cuu

khoa-hoc/bai-viet/vai-tro-nguoi-hoa-trong-viec-phat-trien-cang-bai-xau-ba-xuyen---soc-trang.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/507

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X