MỐI QUAN HỆ GIỮA TRỐNG THẠCH TRẠI SƠN VỚI TRỐNG ĐỒNG CỦA VĂN HÓA ĐÔNG SƠN

Nguyễn Văn Hảo

Abstract


Cuộc tranh luận của các học giả khảo cổ học về nguồn gốc của trống đồng kéo dài từ cuối thế kỷ 19 cho đến hôm nay vẫn chưa “hạ hồi phân giải”. Câu hỏi “Dân tộc nào sáng chế ra trống đồng?”, “Trống đồng xuất phát từ miền Bắc Việt Nam hay miền Nam Trung Quốc?” vẫn đang là mối quan tâm sâu sắc, thu hút sự vào cuộc nhiệt thành của giới làm khảo cổ học Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt từ khi 19 chiếc trống đồng được khai quật tại khu mộ cổ ở Thạch Trại Sơn (Tấn Ninh, Vân Nam, Trung Quốc) (từ năm 1955 đến năm 1966) và được người Trung Quốc đặt tên là trống Điền hay trống loại hình Thạch Trại Sơn, cho đến hôm nay.
Sau rất nhiều năm nghiên cứu, trải qua nhiều lần thực địa, qua nhiều cuộc hội thảo trong nước và quốc tế với nhiều tranh luận giữa các học giả chuyên ngành khảo cổ, tác giả bài viết đã đưa ra nhiều luận điểm để khẳng định: Trống đồng không phải do người Điền (Trung Quốc) sáng tạo ra, mà trống đồng thuộc về văn hóa Đông Sơn của người Việt. Việc xác định mối quan hệ giữa trống Thạch Trại Sơn (hay còn gọi là trống Điền của người Điền ở Vân Nam, Trung Quốc) với trống đồng của văn hóa Đông Sơn cũng là một trong những luận điểm quan trọng tiếp theo để làm sáng tỏ vấn đề nguồn gốc trống đồng.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/524

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X