Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 SYSTEMATIZE AND EVALUATE THE IMPACT OF SOLUTIONS AND POLICIES ON PHYSICAL DEVELOPMENT, CONTRIBUTING TO IMPROVING THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES FOR ETHNIC MINORITIES FROM 1986 TO THE PRESENT Abstract   PDF
Vu Thi Thanh Minh, Ngo Thi Trinh
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 SYSTEMIZATION OF ETHNIC POLICIES AND CONCERNS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung, Luong Thi Tinh, Nguyen Thi Huong
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 TẢO HÔN Ở PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Quý Long
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 TAY PEOPLE ON FAMILY LINEAGE, IN BACH THONG DISTRICT, BAC KAN PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trieu Quynh Chau, Phi Hung Cuong
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI TỪ ĐỔI MỚI ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Hoa
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THE CONSTRUCTION OF EDITORIAL MORALITY IN THE CURRENT SITUATION IN VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS IMPACT ON TEACHER EDUCATION Abstract   PDF
Yvonne Pratt-Johnson
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THE IMPACT OF THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION ON THE EMPLOYMENT OF ETHNIC MINORITIES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phí Hùng Cường
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 THE IMPACTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ON PRODUCTION RELATIONS IN VIETNAM TODAY Abstract   PDF
Nguyen Thi Thuy
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 THE INFLUENCE OF GENDER AND ETHNIC FACTORS ON THE SOFT SKILLS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND LAW, TRA VINH UNIVERSITY Abstract   PDF
Nguyễn Thị Thu Diềm
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 THE POVERTY REDUCTION SOLUTIONS FOR ETHNIC MINORITIES IN THE NORTH EASTERN BORDER AREA USING THE MARKET ACCESS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phi Hung Cuong, Vu Van Anh
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 THE ROLE OF THAI ETHNIC GROUP IN VIETNAM – LAO FRIENDSHIP RELATION Abstract   PDF
Pham Van Loi
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 THE TRADITIONAL CULTURAL CHANGE OF MUONG PEOPLE IN HOA BINH PROVINCE TODAY Abstract   PDF
Dinh Thi Thanh Minh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 THE VALUE CHAIN OF COMPETENCY MODEL FOR VIETNAMESE EDUCATIONAL MANAGERS IN THE INDUSTRY 4.0 REVOLUTION ERA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Thi My Hanh, Luis Alfaro, Tran Phuong Thao
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 THEORETICAL BASIS FOR SYSTEMATIZATION AND EVALUATION OF STUDIES ON ETHNIC POLICY IN OUR COUNTRY FROM 1986 TO PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trinh Quang Canh, Nguyen Thi Huong
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 THIẾT CHẾ TRUYỀN THỐNG DÒNG HỌ NGƯỜI NÙNG PHÀN SLÌNH Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đàm Thị Tấm, Phí Hùng Cường
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 THÔNG ĐIỆP TỪ TỤC THỜ, TRÒ DIỄN TRONG LỄ HỘI NÁ NHÈM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bàn Tuấn Năng
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG TRONG BỐI CẢNH DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN Ở HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thanh Tùng
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THÔNG QUA HỆ THỐNG HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THỰC TRẠNG DI CƯ TỰ PHÁT CỦA NGƯỜI MÔNG Ở ĐẮK LẮK VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Thị Mai Phương, Hoàng Hữu Bình, Nguyễn Hồng Vỹ, Hoàng Lệ Nhật
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Sửu, Ngô Thị Châu Giang
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ EM VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồng Vĩ, Hoàng Lệ Nhật
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Ngọc Thắng
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CHĂM LO SỨC KHỎE ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ (Nghiên cứu trường hợp huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phùng Tuấn Anh, Lê Hồng Việt
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA DÂN TỘC DAO (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT Ở XÃ QUÂN CHU, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Tiến
 
226 - 250 of 291 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>