Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG TRONG BỐI CẢNH DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN Ở HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thanh Tùng
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THÔNG QUA HỆ THỐNG HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THỰC TRẠNG DI CƯ TỰ PHÁT CỦA NGƯỜI MÔNG Ở ĐẮK LẮK VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Thị Mai Phương, Hoàng Hữu Bình, Nguyễn Hồng Vỹ, Hoàng Lệ Nhật
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Sửu, Ngô Thị Châu Giang
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ EM VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồng Vĩ, Hoàng Lệ Nhật
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Ngọc Thắng
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 TRADITIONAL VERSUS ALTERNATIVE ASSESSMENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Thi Thanh Binh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 TRAINING CADRES, TEACHERS AND OFFICIALS OF LAO CAI BOARDING HIGH SCHOOL, LAO CAI PROVINCE Abstract   PDF
Do Thuy Hang, Le Ngoc Quyynh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 TRAINING FOR ETHNIC MINORITY GROUPS TO MEET THE DEMANDS OF INDUSTRY 4.0 Abstract   PDF
Pho Duc Hoa, Tran Trung, Nguyen Van Chi, Pham Thi Thuy Hong
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 TRẠNG THÁI NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THUỘC NHÓM KHƠ-MÚ Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 TRI THỨC ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - NHÌN TỪ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Văn Lệ, Nguyễn Thị Hạnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 TRỒNG TRỌT Ở VÙNG NGƯỜI DAO NƯỚC TA HIỆN NAY NHỮNG BIẾN ĐỔI VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lý Hành Sơn, Lý Cẩm Tú
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 TRỐNG ĐIỀN - LOẠI HÌNH PHÁI SINH CỦA TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hảo
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 TƯ DUY TẬP TRUNG VÀO GIÁ TRỊ - ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Cảnh Hạnh, Nguyễn Hữu Lễ
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 TỪ NGỮ XƯNG GỌI TRONG TIẾNG PU PÉO Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn THu Quỳnh
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 TƯ TƯỞNG CẢI CÁCH VỀ KINH TẾ CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Ở VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Thị Diệp, Nguyễn Thị Giang
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 ỨNG DỤNG B-LEARNING TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đình Quý
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICTs) IN ACTIVE TEACHING AND LEARNING ENVIRONMENT AT COMMUNITY LEARNING CENTERS (CLCs) IN MEKONG RIVER DELTA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son, Nguyen Van Tuan
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 USING OF HO CHI MINH’S IDEOLOGY ABOUT GREAT UNITY IN BUILDING THE NATIONAL GREAT SOLIDARITY TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 USING THESAURI AND SEMANTIC NETWORKS IN THE SYSTEM OF NATIONAL DATABASES OF ETHNIC MINORITIES AND ETHNIC POLICIES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Manh Hung, Be Trung Anh
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC HÌNH THÀNH NHẬN THỨC VỀ GIỚI CỦA TRẺ EM DÂN TỘC Ê-ĐÊ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Thị Thảo
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tô Ngọc Thanh
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 VĂN HÓA QUẢN LÝ - YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Minh Hằng
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG NGƯỜI THÁI Ở HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI MÔNG Ở HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Quản Minh Phương
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 VẤN ĐỀ NGHÈO ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Thị Trinh
 
226 - 250 of 270 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>