Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 VẤN ĐỀ THIẾU ĐẤT SẢN XUẤT Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ GÓC NHÌN TOÀN CẦU HÓA VÀ XU HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Giang Khắc Bình, Hà Quang Khuê
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khổng Diễn
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 XÃ HỘI HÓA VAI TRÒ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC CỜ LAO VÀ DÂN TỘC Ê ĐÊ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Phương Thái, Tạ Thị Thảo
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đăng Khởi
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC HIỆU TRƯỞNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ THÁCH THỨC CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Quang Trung, Nguyễn Thành Vinh
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐA DẠNG, HIỆU QUẢ CHO PHỤ NỮ VÀ EM GÁI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA TỈNH QUẢNG NINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Thúy Phượng, Ngô Quang Sơn
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 XU HƯỚNG VÀ ĐỘNG THÁI TRONG QUAN HỆ ĐỒNG TỘC XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA MỘT SỐ TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở ĐÔNG NAM BỘ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Công Nguyện
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA THỔ CẨM CÁC TỘC NGƯỜI TẠI CHỖ TRƯỜNG SƠN - TÂY NGUYÊN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Lợi
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRONG CÁC BÀI HÁT LƯỢN CỦA NGƯỜI NÙNG Ở HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thu Quỳnh, Sùng Seo Lít
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 ĐẶC ĐIỂM SINH KẾ CỦA NGƯỜI KHMER TỪ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2015 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thanh Sang, Võ Thị Kim Phượng
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 ĐẶC ĐIỂM VÙNG ĐẤT, CƯ DÂN VÀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER VÙNG TÂY NAM BỘ - NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Minh Đô
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC - VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phùng Thị Phong Lan
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA CÔ ĐỠ THÔN BẢN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ SAU ĐÀO TẠO 6 THÁNG TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Minh Thi, Đoàn Thị Thùy Dương, Bùi Thị Thu Hà
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 ĐÀO TẠO NGHỀ GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thị Thanh Minh
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC DÂN CHỦ TRỰC TIẾP Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Sỹ Dương
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số theo nghị quyết đại hội XII của Đảng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Thị Luyến
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 ĐÔI NÉT VỀ SỰ BIẾN ĐỔI TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƯỜI LÔ LÔ Ở LŨNG CÚ, HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Sa Thị Thanh Nga
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP CƠ SỞ Ở MIỀN NÚI, BIÊN GIỚI NGHỆ AN - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT R\A Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Thanh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 “DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO CHỦ ĐỀ” TRONG DẠY TIẾNG VIỆT CHO TRẺ 5-6 TUỔI DÂN TỘC MÔNG Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦN NON VÙNG CAO Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Giàng Thị Gấm
 
251 - 270 of 270 Items << < 6 7 8 9 10 11