Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 CÁCH TIẾP CẬN CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Trường Huy
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trung Anh, Phạm Thị Kim Cương
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Chiến lược và Chính sách Dân tộc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thị Thanh Minh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phú Văn Hẳn
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong thời gian qua - Thực trạng và những vấn đề đặt ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khổng Diễn
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 COMMUNITY TOURISM - PROMOTING CULTURAL STRENGTH, STABILIZING LIFE Abstract   PDF
Nhat Anh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 COMMUNITY-BASED RESOURCES MANAGEMENT - EFFECTIVE METHOD IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Abstract   PDF
Đoàn Văn Phúc, Đinh Thị Hằng, Nguyễn Minh Hoạt
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 COMMUNITY-BASED RESOURCES MANAGEMENT EFFECTIVE MANAGEMENT METHOD IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh, Le Thi Khanh Hoa
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Tú, Phạm Tiến Dũng
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 CURRENT MANAGEMENT SITUATION OF EDUCATION ACTIVITIES FOR SOCIAL EVILS PREVENTION SKILLS AT JUNIOR SECONDARY SCHOOLS IN RURAL, MIDLANDS AND MOUNTAINOUS AREAS IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 AND INTERNATIONAL INTEGRATION Abstract   PDF
Tran Thi My An, Ngo Quang Son
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 CUSTOMS WITH LIVELIHOOD ACTIVITIES AND POVERTY REDUCTION IN THE CENTRAL HIGHLANDS AREA Abstract   PDF
Pham Quang Minh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 DATABASE DESIGN FOR E-GOVERNANCE APPLICATION: A FRAMEWORK FOR THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS OF THE VIETNAM COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Viet Hung, Phan Van Hung, Be Trung Anh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 Designing a competencies framework for STEM teaching for pre-teachers of chemistry in the University of Education for meeting the new demands of current teacher training Abstract   PDF
Hoang Thi Chien
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 DEVELOPING EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (EMIS) AT THE UNIVERSITY AND THE ACADEMY IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGY REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 DEVELOPING EFFECTIVE VOCATIONAL TRAINING MODELS FOR KHMER ETHNIC MINORITY GROUP IN THE MEKONG RIVER DELTA - THE SITUATION AND SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 DEVELOPING FILOT MODELS OF COMMUNITY ORGANIZATIONS FOR BUILDING NEW RURAL AREA IN EXTREMELY DIFFICULT COMMUNES OF 30A PROGRAM POVERTY DISTRICTS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 Developing the management models of life skills education in order to deal with climate change and disaster prevention for students in the ethnic minorities boarding high school in the current period - The status and solutions Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Thi Nhu Quynh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 DEVELOPING THE SCIENTIFIC MAGAZINE IN THE PERIOD OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF
Nguyen Duy Dung
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 DEVELOPING VOCATIONAL TRAINING MODELS FOR ETHNIC MINORITIES WOMEN IN EXTREMELY DIFFICULT COMMUNES IN THE SOUTHWESTERN AREA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MANAGERS AND TEACHERS IN THE NORTH: SOME FINDINGS UNDER THE POLICY ANALYSIS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 DEVELOPMENT OF ETHNIC MINORITY TEACHERS TEAM IN THE SECONDARY SCHOOL SYSTEM IN BAT XAT DISTRICT, LAO CAI PROVINCE - THE SITUATION AND ISSUED MATTERS TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Do Thuy Hang
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 DONG SON BRONZE DRUM - THE WORK OF THE LAC VIET PEOPLE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Van Hao
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 EDUCATIONAL IMPROVEMENT: INSIGHTS FROM POLICY, RESEARCH AND PRACTICE IN THE NEW ZEALAND CONTEXT, AND IMPLICATIONS FOR TEACHER EDUCATION Abstract   PDF
Claire Sinnema
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 E-GOVERNMENT FOR ETHNIC MINORITIES IN VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Manh Hung
 
26 - 50 of 205 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>