Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 GIẢM NGHÈO NGƯỜI BA-NA Ở HUYỆN VÂN CANH, TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ NGƯỜI Ê-ĐÊ Ở HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN - THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lý Hành Sơn
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 GIÁO DỤC DÂN TỘC CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19 (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH ĐẮK NÔNG) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tôn Thị Ngọc Hạnh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 GIÁO DỤC NGÔN NGỮ Ở CÁC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI BẢN DỌI, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hạnh, Quảng Văn Kiểm
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 HỆ THỐNG HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 HỆ THỐNG HÓA, ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 HỆ THỐNG HÓA, ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DÂN TỘC VÀ CÔNG TÁC DÂN TỘC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Trung
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 HỆ THỐNG HÓA, ĐÁNH GIÁ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN, CẤP BÁCH VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Hồng Phong
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Văn Cường
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lưu Xuân Thủy
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 HỌ CỦA NGƯỜI RA GLAI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 HỖ TRỢ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHMER ĐẾN SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Anh Vũ, Lê Thị Phương Hải
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NHÂN HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thu Trang, Hoàng Thị Mai Sa
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU TẠI THỊ TRẤN LAO BẢO, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Phương Mai
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 HỢP TÁC KINH TẾ CỦA CƯ DÂN HAI TỈNH QUẢNG BÌNH (VIỆT NAM) VÀ KHĂM MUỘN (LÀO) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Viết Xuân
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 HUMAN RESOURCES OF ETHNIC MINORITY TODAY Abstract   PDF
Hà Trọng Nghĩa, Nguyễn Duy Dũng
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 IELTS READING AND SOME TECHNIQUES TO IMPROVE IELTS READING SKILLS FOR STUDENTS Abstract   PDF
Dinh Thi Bac Binh, Dinh Thi Kieu Trinh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 IMPLEMENTING POLICIES ON COMMUNICATIONS IN ETHNIC MINORITY LANGUAGES IN VIETNAM Abstract   PDF
Nguyen Thu Quynh, Dao Thuy Nguyen, Khammonh Noyvongthong
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 IMPLICATION OF TRADITIONAL AND ALTERNATIVE ASSESSMENT IN THE COLLEGE CLASSROOM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Hong Minh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 IMPROVING IELTS LISTENING SKILLS FOR ATC STUDENTS OF BANKING ACADEMY Abstract   PDF
Nguyen Thi Thuy, Nguyen Thi Minh Hang
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 INADEQUACIES IN HUMAN RESOURCES OF ETHNIC MINORITIES WITH SPARSE POPULATION AT PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Thi Hao, Nguyen Thi Huong
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 KHẢO CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DAO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG NÚI TÂY BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Minh Hào
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO THÀNH CÔNG TẠI XÃ THUẬN HÀ, HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Kiên, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Cao Thịnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TẠI HỌC VIỆN DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đậu Thế Tụng
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 Kinh nghiệm xây dựng mô hình cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường ở một số nước trên thế giới Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Duy Dũng
 
101 - 125 of 314 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>