Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 HOẠCH ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRÊN QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NHÂN HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thu Trang, Hoàng Thị Mai Sa
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU TẠI THỊ TRẤN LAO BẢO, HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Phương Mai
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 IELTS READING AND SOME TECHNIQUES TO IMPROVE IELTS READING SKILLS FOR STUDENTS Abstract   PDF
Dinh Thi Bac Binh, Dinh Thi Kieu Trinh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 IMPLEMENTING POLICIES ON COMMUNICATIONS IN ETHNIC MINORITY LANGUAGES IN VIETNAM Abstract   PDF
Nguyen Thu Quynh, Dao Thuy Nguyen, Khammonh Noyvongthong
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 IMPLICATION OF TRADITIONAL AND ALTERNATIVE ASSESSMENT IN THE COLLEGE CLASSROOM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Hong Minh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 IMPROVING IELTS LISTENING SKILLS FOR ATC STUDENTS OF BANKING ACADEMY Abstract   PDF
Nguyen Thi Thuy, Nguyen Thi Minh Hang
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 INADEQUACIES IN HUMAN RESOURCES OF ETHNIC MINORITIES WITH SPARSE POPULATION AT PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Thi Hao, Nguyen Thi Huong
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 KHẢO CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DAO TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG NÚI TÂY BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Minh Hào
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO THÀNH CÔNG TẠI XÃ THUẬN HÀ, HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Kiên, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Cao Thịnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN TẠI HỌC VIỆN DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đậu Thế Tụng
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 Kinh nghiệm xây dựng mô hình cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường ở một số nước trên thế giới Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Duy Dũng
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỤM DU LỊCH PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Hồng Cúc, Phạm Thị Hồng Dung
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 LUẬN BÀN VỀ TRỐNG NGỌC LŨ VIỆT NAM MỘT DI VẬT CỦA VĂN HÓA ĐÔNG SƠN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hảo
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 LUẬT TỤC ÊĐÊ TỪ CÁI NHÌN TIỀN GIẢ ĐỊNH BÁCH KHOA VỀ ỨNG XỬ TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VỚI CỘNG ĐỒNG BUÔN LÀNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Xuân Nga
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 MANAGEMENT OF JUNIOR SECONDARY SCHOOLS TEACHERS TRAINING ACTIVITIES UNDER ACCESSING HUMAN RESOURCES IN THE CURRENT PERIOD. Situation and measures Abstract   PDF
Tran Dang Khoi
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 MANAGING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES APPLICATIONS IN THE LOWER SECONDARY SCHOOLS IN K’RONG PAC DISTRICT, DAK LAK PROVINCE IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGY REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Van Truong
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 MANAGING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EFFECTS APPLICATION IN TEACHING AT LOWER SECONDARY SCHOOLS IN RURAL, MIDLAND AND MOUNTAINOUS AREAS MEETING NEEDS FOR EDUCATION INNOVATION IN INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Thi Le Hang
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 MANAGING INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION IN TEACHING AT HIGH SCHOOLS IN VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE MEETS INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Kha Thap
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 MANAGING LIFE SKILLS EDUCATION ACTIVITIES IN ETHNIC MINORITIES BOARDING JUNIOR SECONDARY SCHOOLS TO COPE WITH CLIMATE CHANGE AND DISASTER PREVENTION IN THE CENTRAL HIGHLANDS TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Van Truong, Ngo Quang Son
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 MANAGING THE DEVELOPMENT OF CULTURAL MODEL AT SCHOOL IN THE CONVENTION OF THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 IN NORTHERN REGIONAL COLLEGES - STATUS AND SOLUTIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Hop
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 MATHEMATICS TEACHER EDUCATION AND THE FLEXIBLE USE OF TECHNOLOGIES IN DIGITAL AGE Abstract   PDF
Hans-Georg Weigand
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 Modeling of social management organization in three communes with special difficulties in three poor districts (Program 30A) in the North West, Central Highlands and the South West - Results and lessons learned Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 MODELS OF VALUES EDUCATION AND MORAL EDUCATION IN THE ERA OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION Abstract   PDF
Howard Kirschenbaum
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DÂN CA TRONG CƯỚI HỎI CỦA DÂN TỘC SÁN DÌU GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh, Trần Quốc Hùng
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA HỌC VIỆN DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Thị Sợi
 
101 - 125 of 270 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>