Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 SOLUTIONS TO PROMOTE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ETHNIC MINORITY REGION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 SOME BASIC AND BEGINNING ISSUES FOR KHMER ETHNIC COMMUNITY, NOW Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 SOME COMPARISIONS BETWEEN IDIOMS EXPRESSING EMOTIONS IN VIETNAMESE AND CHINESE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Thanh Tam
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 STATUS AND MANAGEMENT MEASURES OF ENGINEERING TRAINING AT LOCAL UNIVERSITIES IN A CAPACITY APPROACH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Do Thi Thanh Toan
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER, THÀNH PHỐ TRÀ VINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Sơn Cao Thắng
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 SỰ MAI MỘT NGÔN NGỮ CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 SỰ THAY ĐỔI TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC TỪ GIỮA THẾ KỶ XX ĐẾN NAY QUA TIẾP CẬN LÝ THUYẾT NHÂN HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trung Anh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 SỰ ĐỊNH VỊ VÀ TÍNH PHẢN THÂN TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH MỘT TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DAO Ở HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Minh Hào
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 SYSTEMATIZATION AND EVALUATION OF STATE MANAGEMENT MODEL AND SYSTEM FROM CENTRAL TO LOCAL ON ETHNIC AFFAIRS FROM 1986 TO PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung, Vu Thi Thanh Minh
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 SYSTEMIZATION OF ETHNIC POLICIES AND CONCERNS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung, Luong Thi Tinh, Nguyen Thi Huong
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 TAY PEOPLE ON FAMILY LINEAGE, IN BACH THONG DISTRICT, BAC KAN PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trieu Quynh Chau, Phi Hung Cuong
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI TỪ ĐỔI MỚI ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Hoa
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THE CONSTRUCTION OF EDITORIAL MORALITY IN THE CURRENT SITUATION IN VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS IMPACT ON TEACHER EDUCATION Abstract   PDF
Yvonne Pratt-Johnson
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THE IMPACT OF THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION ON THE EMPLOYMENT OF ETHNIC MINORITIES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phí Hùng Cường
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 THE POVERTY REDUCTION SOLUTIONS FOR ETHNIC MINORITIES IN THE NORTH EASTERN BORDER AREA USING THE MARKET ACCESS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phi Hung Cuong, Vu Van Anh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 THE VALUE CHAIN OF COMPETENCY MODEL FOR VIETNAMESE EDUCATIONAL MANAGERS IN THE INDUSTRY 4.0 REVOLUTION ERA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Thi My Hanh, Luis Alfaro, Tran Phuong Thao
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 THEORETICAL BASIS FOR SYSTEMATIZATION AND EVALUATION OF STUDIES ON ETHNIC POLICY IN OUR COUNTRY FROM 1986 TO PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trinh Quang Canh, Nguyen Thi Huong
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 THIẾT CHẾ TRUYỀN THỐNG DÒNG HỌ NGƯỜI NÙNG PHÀN SLÌNH Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đàm Thị Tấm, Phí Hùng Cường
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 THÔNG ĐIỆP TỪ TỤC THỜ, TRÒ DIỄN TRONG LỄ HỘI NÁ NHÈM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bàn Tuấn Năng
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG TRONG BỐI CẢNH DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN Ở HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thanh Tùng
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THÔNG QUA HỆ THỐNG HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THỰC TRẠNG DI CƯ TỰ PHÁT CỦA NGƯỜI MÔNG Ở ĐẮK LẮK VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Thị Mai Phương, Hoàng Hữu Bình, Nguyễn Hồng Vỹ, Hoàng Lệ Nhật
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Sửu, Ngô Thị Châu Giang
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ EM VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồng Vĩ, Hoàng Lệ Nhật
 
151 - 175 of 205 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>