Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 Một số tín ngưỡng dân gian trong đồng bào các dân tộc thiểu số góp phần tích cực xây dựng con người mới hiện nay Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đồng Thị Nghĩa, Nguyễn Trí Anh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Phương Mai
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TÂY BẮC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Anh Sơn, Lê Thanh Bình
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở DÂN TỘC CHĂM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phú Văn Hẳn
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỪ QUAN HỆ HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA NGƯỜI MÔNG Ở XÃ MƯỜNG LẠN, HUYỆN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Thị Vân Thương, Nguyễn Văn Chiều
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thu Hương
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NƯỚC TA DƯỚI GÓC NHÌN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quang Giải
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN CẤP XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Dũng
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Chí
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC BẢO TỒN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI NGHỀ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hiếu
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 NÂNG CAO BẢN LĨNH CHIẾN ĐẤU CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG VÙNG TÂY BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Bảo Kiếm
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CẤP XÃ, Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn An
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TOÀN DIỆN, BỀN VỮNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Trọng Hiếu
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BA KHU VỰC TÂY BẮC, TÂY NGUYÊN VÀ TÂY NAM BỘ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lại Hoa
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH TUYÊN QUANG HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Ngọc Tuyên
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đậu Thế Tụng
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 NÉT ĐẸP VĂN HÓA TRONG TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO TIỀN, TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lường Hoài Thanh
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 NGHỀ THỔ CẨM TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở ĐẮK NÔNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Ngọc Thu
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 NGHI THỨC HÁT TIỄN HỒN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI THÁI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phương Đoàn
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 NGƯỜI CHĂM Ở VÙNG NAM BỘ TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phú Văn Hẳn
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 NGUYÊN TẮC “ĐOÀN KẾT, BÌNH ĐẲNG, TƯƠNG TRỢ GIÚP NHAU CÙNG PHÁT TRIỂN” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Thị Hải Thuận
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 NHẬN DIỆN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đậu Thế Tụng
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 NHẬN DIỆN LA THÀNH THĂNG LONG QUA TƯ LIỆU THƯ TỊCH VÀ KHẢO CỔ HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Doãn Văn
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 NHẬN THỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH DU LỊCH TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Trường Huy, Đoàn Thị Tuyết Kha, Nguyễn Thị Tú Trinh
 
151 - 175 of 314 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>