Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PRACTICAL BASE OF FORMULATING RETRAINING PROGRAMS ON ETHNIC MINORITY AFFAIRS KNOWLEDGE FOR CADRES, CIVIL SERVANTS UP TO 2030 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Van Dung, Giang Khac Binh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 Preserving and promoting brocade cultural identity Unique traditional costumes of ethnic minorities in the context of 4.0 Revolution today Situation and solutions Abstract   PDF
Ngo Quang Son
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 PRESERVING AND PROMOTING LOCAL KNOWLEDGE IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCE EXPLOITATION AND USE OF ETHNIC MINORITIES IN THE NORTHERN MOUNTAINOUS REGION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 PSYCHOLOGY, AWARENESS OF THE ETHNIC GROUPS IN NEW RURAL CONSTRUCTION IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÒNG CHỐNG MA TÚY CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG ĐỒNG BẰNG, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Diệu Mỹ, Ngô Quang Sơn
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG PHÒNG TRÁNH CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI CHO HỌC SINH CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, QUẬN ĐỐNG ĐA, THỦ ĐÔ HÀ NỘI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Mỹ An
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CỦA CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Như Quỳnh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Xuân Sang
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 Recruitment of cadres and civil servants from ethnic minorities in the current political system from central to local levels - Current situation and solutions Abstract   PDF
Phi Hung Cuong
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 RESEARCH ON BUILDING THE PROBATIONARY MECHANISM FOR LEADERS AND MANAGERS AT VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES* Abstract   PDF
Dau The Tung, Phan Hong Minh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 RESEARCH ON PROPOSAL FOR IMPLEMENTING PROBATIONARY LEADERS AND MANAGERS MODEL AT VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Dau The Tung
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 SCIENTIFIC BASIS OF POSTGRADUATE TRAINING FOR OFFICER WORKING ETHNIC AFFAIRS USING STATE BUDGET IN THE PERIOD OF 2018 – 2025 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
La Duc Minh, Nguyen Thi Hao, Vu Thi Thuy
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 SEVERAL FACTORS AFFECT THE INCOME OF HOA RURAL HOUSEHOLDS IN LUC NGAN DISTRICT, BAC GIANG PROVINCE Abstract   PDF
Nguyen Thu Trang
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 SINH HOẠT Ơ KHAN CỦA NGƯỜI CHU RU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ma Hiêng
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 SOLUTIONS SUPPORTING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 SOLUTIONS TO IMPROVE ENGLISH IN TRAINING PROGRAMS FOR CIVIL SERVANTS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Thuy Nga
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 Solutions to improve the efficiency of building a community-based model of new rural buiding in three extremely difficult communes under three poor districts (Program 30A) of the Northwest, the Central Highlands, the South West and expanding the model in the near future Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 SOLUTIONS TO PROMOTE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ETHNIC MINORITY REGION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 SOME BASIC AND BEGINNING ISSUES FOR KHMER ETHNIC COMMUNITY, NOW Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 SOME COMPARISIONS BETWEEN IDIOMS EXPRESSING EMOTIONS IN VIETNAMESE AND CHINESE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Thanh Tam
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 STATUS AND MANAGEMENT MEASURES OF ENGINEERING TRAINING AT LOCAL UNIVERSITIES IN A CAPACITY APPROACH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Do Thi Thanh Toan
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER, THÀNH PHỐ TRÀ VINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Sơn Cao Thắng
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 SỰ MAI MỘT NGÔN NGỮ CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 SỰ THAY ĐỔI TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC TỪ GIỮA THẾ KỶ XX ĐẾN NAY QUA TIẾP CẬN LÝ THUYẾT NHÂN HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trung Anh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 SỰ ĐỊNH VỊ VÀ TÍNH PHẢN THÂN TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH MỘT TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DAO Ở HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Minh Hào
 
151 - 175 of 226 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>