Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 SYSTEMATIZATION AND EVALUATION OF STATE MANAGEMENT MODEL AND SYSTEM FROM CENTRAL TO LOCAL ON ETHNIC AFFAIRS FROM 1986 TO PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung, Vu Thi Thanh Minh
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 SYSTEMIZATION OF ETHNIC POLICIES AND CONCERNS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung, Luong Thi Tinh, Nguyen Thi Huong
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 TAY PEOPLE ON FAMILY LINEAGE, IN BACH THONG DISTRICT, BAC KAN PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trieu Quynh Chau, Phi Hung Cuong
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI TỪ ĐỔI MỚI ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Hoa
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THE CONSTRUCTION OF EDITORIAL MORALITY IN THE CURRENT SITUATION IN VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS IMPACT ON TEACHER EDUCATION Abstract   PDF
Yvonne Pratt-Johnson
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THE IMPACT OF THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION ON THE EMPLOYMENT OF ETHNIC MINORITIES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phí Hùng Cường
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 THE POVERTY REDUCTION SOLUTIONS FOR ETHNIC MINORITIES IN THE NORTH EASTERN BORDER AREA USING THE MARKET ACCESS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phi Hung Cuong, Vu Van Anh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 THE TRADITIONAL CULTURAL CHANGE OF MUONG PEOPLE IN HOA BINH PROVINCE TODAY Abstract   PDF
Dinh Thi Thanh Minh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 THE VALUE CHAIN OF COMPETENCY MODEL FOR VIETNAMESE EDUCATIONAL MANAGERS IN THE INDUSTRY 4.0 REVOLUTION ERA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Thi My Hanh, Luis Alfaro, Tran Phuong Thao
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 THEORETICAL BASIS FOR SYSTEMATIZATION AND EVALUATION OF STUDIES ON ETHNIC POLICY IN OUR COUNTRY FROM 1986 TO PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trinh Quang Canh, Nguyen Thi Huong
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 THIẾT CHẾ TRUYỀN THỐNG DÒNG HỌ NGƯỜI NÙNG PHÀN SLÌNH Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đàm Thị Tấm, Phí Hùng Cường
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 THÔNG ĐIỆP TỪ TỤC THỜ, TRÒ DIỄN TRONG LỄ HỘI NÁ NHÈM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bàn Tuấn Năng
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG TRONG BỐI CẢNH DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN Ở HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thanh Tùng
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC THÔNG QUA HỆ THỐNG HÓA VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Quang Cảnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THỰC TRẠNG DI CƯ TỰ PHÁT CỦA NGƯỜI MÔNG Ở ĐẮK LẮK VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Thị Mai Phương, Hoàng Hữu Bình, Nguyễn Hồng Vỹ, Hoàng Lệ Nhật
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH KINH TẾ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Sửu, Ngô Thị Châu Giang
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ EM VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồng Vĩ, Hoàng Lệ Nhật
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Ngọc Thắng
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 TRADITIONAL VERSUS ALTERNATIVE ASSESSMENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Thi Thanh Binh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 TRAINING CADRES, TEACHERS AND OFFICIALS OF LAO CAI BOARDING HIGH SCHOOL, LAO CAI PROVINCE Abstract   PDF
Do Thuy Hang, Le Ngoc Quyynh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 TRAINING FOR ETHNIC MINORITY GROUPS TO MEET THE DEMANDS OF INDUSTRY 4.0 Abstract   PDF
Pho Duc Hoa, Tran Trung, Nguyen Van Chi, Pham Thi Thuy Hong
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 TRI THỨC ĐỊA PHƯƠNG CỦA CÁC TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - NHÌN TỪ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Văn Lệ, Nguyễn Thị Hạnh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 TRỒNG TRỌT Ở VÙNG NGƯỜI DAO NƯỚC TA HIỆN NAY NHỮNG BIẾN ĐỔI VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lý Hành Sơn, Lý Cẩm Tú
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 TƯ DUY TẬP TRUNG VÀO GIÁ TRỊ - ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Cảnh Hạnh, Nguyễn Hữu Lễ
 
176 - 200 of 226 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>