Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH DÂN TỘC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trường Thành
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT CHÈ Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Lan
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA VÙNG TÂY NAM BỘ - CƠ SỞ KHOA HỌC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Thị Sômaly
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 Orientating effective application management of information technology in teaching at the junior secondary schools in rural, midlands and mountainous areas Situation and solution orientation Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Thi Le Hang
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 PHÂN LOẠI TRONG NGHIÊN CỨU TRỐNG ĐỒNG - MỘT NHẠC CỤ CỔ CỦA DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hảo
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA HỘ DÂN TỘC KHMER TẠI TỈNH SÓC TRĂNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Trường Huy, Nguyễn Thị Tú Trinh, Phí Thị Đan Thanh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 PHÁT HUY DI SẢN CỒNG CHIÊNG THÔNG QUA LỄ HỘI CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp lễ hội cồng chiêng ở xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cao Trung Vinh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 PHÁT HUY GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG TRONG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở TÂY NGUYÊN HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lưu Thị Mai
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI ĐỂ GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ý THỨC QUỐC GIA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Minh
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Huy Phụng
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hữu Cần
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Sơn Hải
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 PHÁT HUY VAI TRÒ NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TÂY BẮC HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cấn Anh Vũ
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Xuân Thanh, Ngô Anh Tuấn, Lê Thị Hoài Lan
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI - TIỀM NĂNG, THÁCH THỨC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Thu Thảo
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN BÁC ÁI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mẫu Thái Phương
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN BÁC ÁI SAU 20 NĂM TÁI THÀNH LẬP - THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Xuân Ninh
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ VÀ PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Viết Sơn
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI TIỂU VÙNG DUYÊN HẢI PHÍA ĐÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Diệp Thanh Tùng, Lê Thị Thu Diềm
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH, THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Hoàng Đại Long, Dương Hoàng Lộc
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐẦU RA CHO NÔNG SẢN Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Định, Trần Văn Hiếu
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN QUA HÌNH THỨC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Sỹ Điền
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHIA RẼ, PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Ngân
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 PHONG TỤC, TẬP QUÁN CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU CHÍ GIÁO DỤC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Trung
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 PRACTICAL BASE OF FORMULATING RETRAINING PROGRAMS ON ETHNIC MINORITY AFFAIRS KNOWLEDGE FOR CADRES, CIVIL SERVANTS UP TO 2030 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Van Dung, Giang Khac Binh
 
176 - 200 of 314 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>