Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Ngọc Thắng
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 TRADITIONAL VERSUS ALTERNATIVE ASSESSMENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Thi Thanh Binh
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 TRAINING CADRES, TEACHERS AND OFFICIALS OF LAO CAI BOARDING HIGH SCHOOL, LAO CAI PROVINCE Abstract   PDF
Do Thuy Hang, Le Ngoc Quyynh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 TRỒNG TRỌT Ở VÙNG NGƯỜI DAO NƯỚC TA HIỆN NAY NHỮNG BIẾN ĐỔI VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lý Hành Sơn, Lý Cẩm Tú
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 TƯ DUY TẬP TRUNG VÀO GIÁ TRỊ - ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Cảnh Hạnh, Nguyễn Hữu Lễ
 
No 24 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 24 in 2018 ỨNG DỤNG B-LEARNING TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đình Quý
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICTs) IN ACTIVE TEACHING AND LEARNING ENVIRONMENT AT COMMUNITY LEARNING CENTERS (CLCs) IN MEKONG RIVER DELTA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Quang Son, Nguyen Van Tuan
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 USING OF HO CHI MINH’S IDEOLOGY ABOUT GREAT UNITY IN BUILDING THE NATIONAL GREAT SOLIDARITY TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 USING THESAURI AND SEMANTIC NETWORKS IN THE SYSTEM OF NATIONAL DATABASES OF ETHNIC MINORITIES AND ETHNIC POLICIES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Manh Hung, Be Trung Anh
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC HÌNH THÀNH NHẬN THỨC VỀ GIỚI CỦA TRẺ EM DÂN TỘC Ê-ĐÊ HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Thị Thảo
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tô Ngọc Thanh
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 VĂN HÓA QUẢN LÝ - YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Minh Hằng
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 VẤN ĐỀ NGHÈO ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Thị Trinh
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 VẤN ĐỀ THIẾU ĐẤT SẢN XUẤT Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỪ GÓC NHÌN TOÀN CẦU HÓA VÀ XU HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Giang Khắc Bình, Hà Quang Khuê
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khổng Diễn
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 XÃ HỘI HÓA VAI TRÒ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH DÂN TỘC CỜ LAO VÀ DÂN TỘC Ê ĐÊ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thị Phương Thái, Tạ Thị Thảo
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đăng Khởi
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC HIỆU TRƯỞNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ THÁCH THỨC CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Quang Trung, Nguyễn Thành Vinh
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐA DẠNG, HIỆU QUẢ CHO PHỤ NỮ VÀ EM GÁI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN CỦA TỈNH QUẢNG NINH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Thúy Phượng, Ngô Quang Sơn
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 XU HƯỚNG VÀ ĐỘNG THÁI TRONG QUAN HỆ ĐỒNG TỘC XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA MỘT SỐ TỘC NGƯỜI THIỂU SỐ Ở ĐÔNG NAM BỘ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Công Nguyện
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA THỔ CẨM CÁC TỘC NGƯỜI TẠI CHỖ TRƯỜNG SƠN - TÂY NGUYÊN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Lợi
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRONG CÁC BÀI HÁT LƯỢN CỦA NGƯỜI NÙNG Ở HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thu Quỳnh, Sùng Seo Lít
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 ĐẶC ĐIỂM SINH KẾ CỦA NGƯỜI KHMER TỪ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2015 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thanh Sang, Võ Thị Kim Phượng
 
No 17 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 17 in 2017 ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC - VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phùng Thị Phong Lan
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CỦA CÔ ĐỠ THÔN BẢN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ SAU ĐÀO TẠO 6 THÁNG TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Minh Thi, Đoàn Thị Thùy Dương, Bùi Thị Thu Hà
 
176 - 200 of 205 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>