Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 SOME BASIC AND BEGINNING ISSUES FOR KHMER ETHNIC COMMUNITY, NOW Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 SOME COMPARISIONS BETWEEN IDIOMS EXPRESSING EMOTIONS IN VIETNAMESE AND CHINESE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Thanh Tam
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 SOME FACTORS OF COMMUNICATION TOURISM TYPES AFFECT THE TRADITIONAL CULTURE OF ETHNIC MINORITIES IN THE CENTRAL HIGHLANDS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 STATUS AND MANAGEMENT MEASURES OF ENGINEERING TRAINING AT LOCAL UNIVERSITIES IN A CAPACITY APPROACH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Do Thi Thanh Toan
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 SỰ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER, THÀNH PHỐ TRÀ VINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Sơn Cao Thắng
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 SỰ MAI MỘT NGÔN NGỮ CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 SỰ THAY ĐỔI TRONG CÔNG TÁC DÂN TỘC TỪ GIỮA THẾ KỶ XX ĐẾN NAY QUA TIẾP CẬN LÝ THUYẾT NHÂN HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bế Trung Anh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 SỰ ĐỊNH VỊ VÀ TÍNH PHẢN THÂN TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH MỘT TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DAO Ở HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Minh Hào
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 SYSTEMATIZATION AND EVALUATION OF STATE MANAGEMENT MODEL AND SYSTEM FROM CENTRAL TO LOCAL ON ETHNIC AFFAIRS FROM 1986 TO PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung, Vu Thi Thanh Minh
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 SYSTEMATIZE AND EVALUATE THE IMPACT OF SOLUTIONS AND POLICIES ON PHYSICAL DEVELOPMENT, CONTRIBUTING TO IMPROVING THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES FOR ETHNIC MINORITIES FROM 1986 TO THE PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh
 
No 18 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 18 in 2017 SYSTEMIZATION OF ETHNIC POLICIES AND CONCERNS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Trung, Luong Thi Tinh, Nguyen Thi Huong
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 TẢO HÔN Ở PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Quý Long
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 TAY PEOPLE ON FAMILY LINEAGE, IN BACH THONG DISTRICT, BAC KAN PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trieu Quynh Chau, Phi Hung Cuong
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA TỘC NGƯỜI TỪ ĐỔI MỚI ĐẾN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Thị Hoa
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THE CONSTRUCTION OF EDITORIAL MORALITY IN THE CURRENT SITUATION IN VIETNAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Duy Dung
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND ITS IMPACT ON TEACHER EDUCATION Abstract   PDF
Yvonne Pratt-Johnson
 
No 23 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 23 in 2018 THE IMPACT OF THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION ON THE EMPLOYMENT OF ETHNIC MINORITIES Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phí Hùng Cường
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 THE IMPACTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ON PRODUCTION RELATIONS IN VIETNAM TODAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Thi Thuy
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 THE POVERTY REDUCTION SOLUTIONS FOR ETHNIC MINORITIES IN THE NORTH EASTERN BORDER AREA USING THE MARKET ACCESS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phi Hung Cuong, Vu Van Anh
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 THE ROLE OF THAI PEOPLE IN VIETNAM – LAO TRADITIONAL FRIENDSHIP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Van Loi
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 THE TRADITIONAL CULTURAL CHANGE OF MUONG PEOPLE IN HOA BINH PROVINCE TODAY Abstract   PDF
Dinh Thi Thanh Minh
 
No 22 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 22 in 2018 THE VALUE CHAIN OF COMPETENCY MODEL FOR VIETNAMESE EDUCATIONAL MANAGERS IN THE INDUSTRY 4.0 REVOLUTION ERA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Thi My Hanh, Luis Alfaro, Tran Phuong Thao
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 THEORETICAL BASIS FOR SYSTEMATIZATION AND EVALUATION OF STUDIES ON ETHNIC POLICY IN OUR COUNTRY FROM 1986 TO PRESENT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trinh Quang Canh, Nguyen Thi Huong
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 THIẾT CHẾ TRUYỀN THỐNG DÒNG HỌ NGƯỜI NÙNG PHÀN SLÌNH Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đàm Thị Tấm, Phí Hùng Cường
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 THÔNG ĐIỆP TỪ TỤC THỜ, TRÒ DIỄN TRONG LỄ HỘI NÁ NHÈM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bàn Tuấn Năng
 
201 - 225 of 270 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>