INSTRUCTIONS FOR AUTHOR TO SEND POSTS OF ETHNIC MINORITY RESEARCH

I. Đăng ký tài khoản

B1: Ấn vào nút Đăng ký

B2: Ghi đầy đủ các thông tin cần thiết, đặc biệt các ô có dấu * là bắt buộc

II. Nộp bài đăng Tạp chí

B1: Điền Bí danh và mật khẩu đã đăng ký

 B2: Ấn vào dòng chữ xanh

B3: Tích đầy đủ vào các ô

B4: Tải bài muốn nộp đăng Tạp chí lên

B5: Điền đầy đủ thông tin

B6: Nếu không có file phụ trợ đi kèm, bỏ qua và ấn ô Ghi và tiếp tục

B7: Kết thúc nộp bài