BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI CƠ TU TRONG XÂY DỰNG BẢN/LÀNG VÀ NHÀ Ở (TRƯỜNG HỢP THÔN AGRỒNG, XÃ ATIÊNG, HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM)

Phạm Văn Lợi

Abstract


Ngày nay, khi xu hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng, nguy cơ các yếu tố văn hóa truyền thống bị biến đổi, mất dần giá trị đã, đang hiện hữu ở nhiều cộng đồng cư dân, dân tộc. Điều này không chỉ thấy ở các cộng đồng cư dân, dân tộc cư trú ven các thành phố lớn, các trung tâm thương mại, công nghiệp lớn ở đồng bằng, mà còn ở các cộng đồng cư dân, dân tộc sống cạnh các thị trấn, trung tâm dân cư, hành chính cấp huyện…, ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề đặt ra trong quá trình biến đổi văn hóa của cộng đồng người Cơ tu ở thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, trong xây dựng làng/bản và nhà ở, dưới tác động của quá trình hình thành và phát triển trung tâm hành chính huyện, từ năm 2005 đến nay (2019), đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của họ trong tương lai.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/336

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X