BÀN VỀ VIỆC LỰA CHỌN LÝ THUYẾT TRONG NGHIÊN CỨU DÂN TỘC HỌC NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Trần Minh Đức

Abstract


Các nghiên cứu về dân tộc học nông nghiệp ở Việt Nam vài thập niên gần đây được tiến hành khá rộng rãi, thu hút ngày càng nhiều nhà khoa học tham gia. Tuy vậy, khi triển khai, người thực hiện thường sử dụng rời rạc và thiếu tính thống nhất về mặt lý thuyết để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang tồn tại do trong dân tộc học đến nay chưa có lý thuyết nghiên cứu nông nghiệp riêng biệt. Bài viết nêu ra một số lý thuyết phù hợp có tính trọng tâm khi đi vào nghiên cứu dân tộc học nông nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.
DOI: https://doi.org/10.25073/0866-773X/388

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: Dream Town Urban Area, Road 70, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: hvdt@cema.gov.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X