XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA TU SĨ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH KIÊN GIANG, TỈNH TRÀ VINH VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ)

Danh Út

Abstract


Biến đổi văn hóa là một quá trình, qua đó, làm thay đổi những khuôn mẫu, những hoạt động của cộng đồng nhằm thích ứng với đời sống hiện tại. Khi các điều kiện về vật chất ngày càng phong phú và đa dạng, khoa học - kỹ thuật ngày càng hiện đại thì sự biến đổi văn hóa nói chung là tất yếu. Bài viết tập trung nghiên cứu về biến đổi văn hóa vật chất của tu sĩ Phật giáo Nam tông Khmer trên một số phương diện như ẩm thực, trang phục, đi lại và cư trú.

Từ khóa: Biến đổi văn hóa; Phật giáo Nam tông Khmer; Tu sĩ; Văn hóa vật chất; Tây Nam Bộ.
DOI: https://doi.org/10.54163/0866-773X/616

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © 2016 -VIETNAM ACADEMY FOR ETHNIC MINORITIES - COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS
Address: 80 Phan Dinh Phung Street, Ba Dinh District, Hanoi
Phone: 024.37960126   Fax: 024.37960126
Email: tapchincdt@hvdt.edu.vn

Editor in Chief: Vu Thi Thanh Minh

ISSN 0866-773X