Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 4 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2020 CHỮ THÁI Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạ Văn Thông, Tạ Quang Tùng
 
No 16 (2016): Journal of Ethnic Minorities Research No. 16 in 2016 Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong thời gian qua - Thực trạng và những vấn đề đặt ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Quang Sơn, Vũ Thị Thanh Minh
 
Vol 9, No 3 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2020 CHUYỂN ĐỔI SINH KẾ Ở CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ KHU VỰC TÂY DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nông Bằng Nguyên
 
No 21 (2018): Journal of Ethnic Minorities Research No. 21 in 2018 CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Khổng Diễn
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐA NGỮ XÃ HỘI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang
 
Vol 9, No 1 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2020 COMMUNICATION ACTIVITIES IN KHMER LANGUAGE IN VIETNAM Abstract   PDF
Dao Thuy Nguyen, Nguyen Thi Minh Thu
 
Vol 8, No 1 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2019 COMMUNITY TOURISM - PROMOTING CULTURAL STRENGTH, STABILIZING LIFE Abstract   PDF
Nhat Anh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 COMMUNITY-BASED RESOURCES MANAGEMENT - EFFECTIVE METHOD IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Abstract   PDF
Đoàn Văn Phúc, Đinh Thị Hằng, Nguyễn Minh Hoạt
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 COMMUNITY-BASED RESOURCES MANAGEMENT EFFECTIVE MANAGEMENT METHOD IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS AREAS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Thi Thanh Minh, Le Thi Khanh Hoa
 
Vol 10, No 1 (2021): Journal of Ethnic Minorities Research No.1 - 2021 CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỬ TUYỂN GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Như Xuyên
 
Vol 9, No 4 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2020 CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đậu Thế Tụng, Nguyễn Thị Bích Hường, Nguyễn Thị Huyền My
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 CONSANGUINEOUS MARRIAGE IN ETHNIC MINORITIES AREA - SITUATION AND ISSUES Abstract   PDF
Vu Thi Thanh Minh
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 Cuisine of Nung Chao Ethnic at Hoang Viet Commune, Van Lang District, Lang Son Province Abstract   PDF
Le Hoang Duc
 
No 20 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 20 in 2017 CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Tú, Phạm Tiến Dũng
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 CURRENT MANAGEMENT SITUATION OF EDUCATION ACTIVITIES FOR SOCIAL EVILS PREVENTION SKILLS AT JUNIOR SECONDARY SCHOOLS IN RURAL, MIDLANDS AND MOUNTAINOUS AREAS IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 AND INTERNATIONAL INTEGRATION Abstract   PDF
Tran Thi My An, Ngo Quang Son
 
Vol 9, No 4 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2020 CURRENT SITUATION OF DEVELOPING LEADERSHIP CAPACITY IN APPLYING INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING AT ETHNIC MINORITIES BOARDING LOWER SECONDARY SCHOOLS IN THE CENTRAL HIGHLANDS REGION IN THE CURRENT PERIOD Abstract   PDF
Phạm Văn Trường
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 CURRENT SITUATION OF EDUCATIONAL MANAGEMENT OF PREVENTION SKILLS AND COMBAT OF SOCIAL DISEASES FOR STUDENTS AT ETHNIC MINORITITY BOARDING LOWER SECONDARY SCHOOLS IN QUANG NINH PROVINCE IN THE CURRENT PERIOD Abstract   PDF
Bui Thuy Phuong
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 CURRENT SITUATION OF MANAGEMENT AND USE OF TEACHING EQUIPMENT UNDER ORIENTATIONS FOR DEVELOPING STUDENT CAPACITY IN LOWER SECONDARY SCHOOLS IN DIEN BIEN DISTRICT, DIEN BIEN PROVINCE IN THE PRESENT PERIOD Abstract   PDF
Pham Van Phuc, Ngo Quang Son
 
Vol 9, No 2 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2020 CURRENT SITUATION OF MANAGEMENT OF EXPERIENCE ACTIVITIES FOR ETHNIC MINORITY STUDENTS IN ETHNIC MINORITIES BOARDING HIGH SCHOOLS IN ACCORDANCE TO THE LIFE SKILLS EDUCATION TO MEET THE PREVENTION OF NATURAL DISASTER IN THE NORTH-WEST REGION IN THIS STAGE Abstract   PDF
Lê Thị Như Quỳnh, Ngô Quang Sơn
 
Vol 8, No 3 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.3 - 2019 CURRENT SITUATION OF MANAGEMENT OF LIFE SKILLS EDUCATIONAL ACTIVITIES TO RESPONSE TO CLIMATE CHANGE AND PREVENTION OF DISASTER FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES IN THE ETHNIC MINORITIES BOARDING HIGH SCHOOLS OF THE NORTHWESTERN AREA AND ISSUES HAS BEEN POSED Abstract   PDF
Vu Thi Thu Trang
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 CUSTOMS WITH LIVELIHOOD ACTIVITIES AND POVERTY REDUCTION IN THE CENTRAL HIGHLANDS AREA Abstract   PDF
Pham Quang Minh
 
Vol 8, No 4 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2019 DAO PEOPLE’S RITE OF PASSAGE IN VIETNAM Abstract   PDF
Ban Tuan Nang
 
No 19 (2017): Journal of Ethnic Minorities Research No. 19 in 2017 DATABASE DESIGN FOR E-GOVERNANCE APPLICATION: A FRAMEWORK FOR THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS OF THE VIETNAM COMMITTEE FOR ETHNIC MINORITY AFFAIRS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Viet Hung, Phan Van Hung, Be Trung Anh
 
Vol 8, No 2 (2019): Journal of Ethnic Minorities Research No.2 - 2019 Designing a competencies framework for STEM teaching for pre-teachers of chemistry in the University of Education for meeting the new demands of current teacher training Abstract   PDF
Hoang Thi Chien
 
Vol 9, No 4 (2020): Journal of Ethnic Minorities Research No.4 - 2020 DEVELOP AN EDUCATIONAL MODEL THAT PRESERVES AND PROMOTES THE IDENTITY OF THE TANGIBLE AND INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF THE RA-GLAI ETHNIC MINORITY IN THE PROCESS OF BUILDING A NEW COUNTRYSIDE IN BAC AI DISTRICT, NINH THUAN PROVINCE - SITUATION AND SOLUTIONS Abstract   PDF
Ngô Quang Sơn, Trần Văn Toàn
 
51 - 75 of 358 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>