Nguyễn Thúy, Hằng, Học viện Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Viet Nam