Lý, Trường THPT Bạch Đằng, TP. Hải Phòng, Viet Nam