Nguyễn Ngọc, Minh, Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội, Viet Nam