Quay trở lại Chi tiết Bài báo NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DỮ LIỆU THUẬT NGỮ ANH – VIỆT VỀ NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP NGÀNH MỸ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ Tải xuống Tải xuống PDF