Hùng, Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương, Viet Nam