QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẪU GIÁO TRUNG ƯƠNG TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆN NAY

Các tác giả

  • Vũ Xuân Hùng Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương

Tóm tắt

Phương tiện kỹ thuật dạy học trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay là một trong những điều kiện cơ bản và cần thiết để giúp giảng viên thực hiện được các công việc liên quan đến giáo dục, giáo dưỡng và phát triển trí tuệ, khơi dậy những tố chất thông minh vốn có của sinh viên. Hiện nay, công tác quản lý phương tiện kỹ thuật dạy học ở trường Cao đẳng sư phạm Mẫu giáo Trung ương đã và đang được thực hiện một cách thường xuyên và đạt được một số thành quả nhất định, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập. Việc tìm ra một số mặt còn hạn chế trong quản lý phương tiện kỹ thuật dạy học, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế đó, nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo quản và sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học trong xu thế chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dạy học ở trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-21

Số

Chuyên mục

KHOA HỌC, GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ