Các bài gửi

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Hướng dẫn tác giả

HƯỚNG DẪN TÁC GIẢ GỬI BÀI TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU DÂN TỘC ĐIỆN TỬ

 

A – HƯỚNG DẪN TÁC GIẢ GỬI BÀI MỚI

 

 1. Truy cập trang web:

http://ncdt.hvdt.edu.vn/index.php/journal

 1. Tiến hành đăng kí và đăng nhập tài khoản

- Nếu tác giả chưa có tài khoản, ấn Đăng ký

- Nếu tác giả đã có tài khoản, ấn Đăng nhập

 1. Tác giả tiến hành đăng kí tài khoản

 1. Sau khi hoàn tất đăng kí, tác giả bắt đầu gửi bài báo

 1. Tác giả thực hiện theo các bước sau để tiến hành gửi bài báo

 1. Sau bước 1, tác giả tiếp tục đến bước 2 là tải lên tập tin bài gửi

Ấn Thêm tập tin -> Sau khi thêm bản word bài báo -> ẤN vào Văn bản của bài báo -> Ấn lưu lại và tiếp tục

 1. Tiếp theo đến bước 3 là Nhập siêu dữ liệu

- Nếu bài báo là tiếng Việt (như hình), tác giả nhập tiêu đề bài báo, tóm tắt và từ khóa tiếng Việt. Sau khi nhập vào sẽ hiện tiêu đề, tóm tắt và từ khóa tiếng Anh bên dưới. Tác giả nhập tắt cả các dữ liệu vào

- Ngược lại, nếu bài báo là tiếng Anh, sẽ ngược lại với trên. Tác giả nhập tiêu đề bài báo, tóm tắt và từ khóa tiếng Anh. Sau khi nhập vào sẽ hiện tiêu đề, tóm tắt và từ khóa tiếng Việt bên dưới. Tác giả nhập tắt cả các dữ liệu vào.

* Lưu ý: Khi nhập từ khóa xong, phải ấn Enter

- Nếu bài báo gồm nhiều tác giả, tác giả ấn vào Thêm người tham gia, tiến hành nhập các thông tin được yêu cầu. Chú ý những thông tin có dấu * là bắt buộc không được để trống.

- Tác giả vào chỉnh sửa thông tin của mình (để thông tin được đầy đủ hơn). Tác giả tiến hành nhập các thông tin cần thiết

Ấn vào nút mũi tên ngang, sau đó ấn vào chỉnh sửa

Sau khi hoàn thành các bước chỉnh sửa, tác giả ấn Lưu lại và tiếp tục cuối trang để sang bước 4

 1. Sang bước 4: Xác nhận

Tác giả ấn Hoàn thành gửi bài -> ấn Đồng ý

 1. Sau khi hoàn thành, tác giả có thể kiểm tra lại bài đã gửi hoặc gửi bài mới.

Tác giả đã thành công gửi bài đến tạp chí Nghiên cứu Dân tộc. Tác giả đợi hồi âm của Ban biên tập cũng như phản biện của chuyên gia.

 

B – HƯỚNG DẪN TÁC GIẢ XEM TÌNH TRẠNG BÀI ĐÃ GỬI, GỬI BÀI SỬA CHỮA THEO YÊU CẦU CỦA PHẢN BIỆN

 

 1. Sau khi đăng nhập, màn hình của tác giả như sau:

Ở phía góc phải màn hình, tác giả chỉ con chuột vào nút mũi tên. Tác giả Ấn vào Bảng điều khiển để vào trang theo dõi tình trạng bài gửi của tác giả

            Đây là trang chủ đạo làm việc của tác giả, tình trạng bài viết gửi Tạp chí của tác giả sẽ được thông báo tại đây.

Vd: Theo ảnh, đây là bài tác giả đã gửi tạp chí điện tử. Bài của tác giả đã được phản biện và BBT yêu cầu tác giả phải sửa, bổ sung

Tác giả ấn vào Xem để tiếp tục sang bước tiếp theo

            Nếu tác giả cần ra trang chủ của Tạp chí, ấn Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc phía trên, góc trái màn hình.

 1. Ở mục Phản biện

- TH1: Bài được yêu cầu sửa chữa, bổ sung

Tác giả download bản nhận xét của chuyên gia phản biện về để đọc và xem những yêu cầu cần sửa chữa (Nếu có)

Nếu không có phiếu phản biện, tác giả đọc các nhận xét của chuyên gia đi kèm

Sau khi sửa chữa, bổ sung theo ý kiến phản biện, tác giả gửi lại bản đã sửa chữa, hoàn chỉnh lên trang web

- TH2: Bài đã được duyệt đăng

Tác giả không cần sửa chữa gì thêm

 

 1. Gửi bài sửa chữa bổ sung theo ý kiến phản biện

Sau khi tác giả ấn Tải tệp lên, tác giả thực hiện các công đoạn:

- Tác giả chọn Văn bản của bài báo -> Ấn Tải tập tin -> Ấn tiếp tục

- Tác giả ấn Tiếp tục -> Hoàn thành

Tác giả đã hoàn thành gửi bài báo đã sửa chữa, bổ sung lên trang web.

Ghi nhớ: Nếu tác giả có email yêu cầu sửa chữa, bổ sung của BBT, tác giả vào trang web Tạp chí, download phản biện của chuyên gia (bản word, nếu có) và bài viết cần sửa chữa. Sau khi sửa chữa, tác giả lại gửi bản sửa chữa lên trang web theo các công đoạn như hướng dẫn ở trên.

BÀI BÁO

Chính sách mặc định của chuyên mục

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.