Ngô Thị Phương, Thảo, Học viện Biên phòng, Viet Nam