Quay trở lại Chi tiết Bài báo MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN KHU SÀI GÒN – GIA ĐỊNH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tải xuống Tải xuống PDF