Quay trở lại Chi tiết Bài báo PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HALAL TẠI VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Tải xuống Tải xuống PDF