PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HALAL TẠI VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Các tác giả

  • Huỳnh Thanh Tâm Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC)

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/288

Tóm tắt

Thị trường Halal hiện nay đang nhận được sự quan tâm từ nhiều nền kinh tế trên thế giới vì đây là thị trường rộng lớn và có sự tăng trưởng nhanh chóng trên toàn cầu. Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá là có nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho thị trường đầy tiềm năng này. Nếu có thể tận dụng cơ hội và điểm mạnh sẵn có, Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và có vị thế vững chắc trong thị trường Halal toàn cầu. Bài viết này tập trung nghiên cứu tổng quan về thị trường Halal, những thuận lợi và thách thức của Việt Nam trong quá trình tiếp cận thị trường này, cũng như đề xuất một số kiến nghị dưới góc độ quản lý nhà nước để góp phần vào công tác xây dựng và phát triển thị trường Halal tại Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Anh, M. (2022). Tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển ngành Halal Việt Nam. Truy cập ngày 01/4/2024, https://dangcongsan.vn/.

Anh, M. (2023). Xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam bài bản, chuyên nghiệp, toàn diện. Truy cập ngày 01/4/2024, https://dangcongsan.vn/.

Alzeer., & các cộng sự. (2018). Rational and practical aspects of Halal and Tayyib in the context of food safety. Trends in Food Science and Technology, số 71, tr.264-267.

Bohari., Hin., & Fuad. (2013). The Effect of Halal Awareness on Purchase Decision with Religiosity as A Moderating Variable: A Study at Higher Education Institutions in Brunei Darussalam. Journal of Islamic Marketing, số 11(5), tr.1091-1104.

Cường, N. D. (2022). Đặc trưng du lịch halal và một số gợi ý chính sách cho phát triển du lịch Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 11(207), tr.47-52.

Demirci., & các cộng sự. (2016). Positioning food safety in halal assurance. Food Control, số 70, tr.257-270.

Giang, H. (2023). Khai mở tiềm năng cho doanh nghiệp Việt thâm nhập thị trường Halal tại Saudi Arabia. Truy cập ngày 01/4/2024, https://baochinhphu.vn/.

Hàm, N. T. N., & Hưng, L. T. (2022). Sản phẩm Halal - Tiếp cận từ khía cạnh tiêu chuẩn hóa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 4, tr.23-24.

Hương, M. (2023). Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chính sách quản lý Nhà nước về sản phẩm, dịch vụ Halal. Truy cập ngày 01/4/2024, https://vietq.vn/.

My, H. (2023). Thị trường Halal - Cơ hội cho Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal. Truy cập ngày 01/4/2024, https://vietq.vn/.

Nhân, T. (2023). Khai mở tiềm năng thị trường Halal. Truy cập ngày 01/4/2024, https://nld.com.vn/.

Thu, T. T. M. Khái quát về Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam. Trang tin điện Ban Tôn giáo Chính phủ, ngày 21/11/2012, https://btgcp.gov.vn/.

Thiện, D. (2022). Nhiều “rào cản” hạn chế doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Halal. Truy cập ngày 01/4/2024, http://baokiemtoan.vn/.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-21