Ngọc, Trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Viet Nam