Nguyên, Trường Trung học cơ sở Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Viet Nam