Tống Duy, Tình, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Viet Nam