Nguyễn Thế, Vinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, Viet Nam