XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH Ở BÌNH DƯƠNG HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Các tác giả

  • Nguyễn Thế Vinh Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương

DOI:

https://doi.org/10.54163/ncdt/50

Tóm tắt

Năm 2016, Bình Dương đã xây dựng Đề án TP thông minh Bình Dương với mô hình học hỏi từ TP Einhoven, Hà Lan. Đề án như kim chỉ nam cho chiến lược phát triển của Bình Dương trong giai đoạn hiện nay, giải quyết trực tiếp các thách thức của tỉnh bằng những đề án cụ thể, tạo những đòn bẩy trên nhiều khía cạnh của xã hội. Bình Dương đã trở thành địa phương đầu tiên tại Việt Nam trở thành thành viên của ICF vào năm 2018, mở ra cơ hội thiết lập quan hệ quốc tế mạnh mẽ hơn với cộng đồng thông minh toàn cầu nhằm mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc tại Bình Dương. Để giữ vững và phát huy những thành quả đó, đưa Bình Dương thành vùng đất thịnh vượng, có thu nhập cao, khoa học kỹ thuật phát triển, là điểm đến cho các hoạt động giao thương, thương mại và dịch vụ toàn cầu… Bình Dưỡng cần tiếp tục nghiên cứu để khắc phục những tồn tại góp phần xây dựng đô thị thông minh đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn 

Tài liệu tham khảo

Binh Duong Provincial Party Committee. (2020a). Document of the 11th Congress of Binh Duong Provincial Party Committee, term of 2020-2025.

Binh Duong Provincial Party Committee. (2020b). Urbanization and urban development of Binh Duong. Report No. 456-BC/TU, dated July 24th.

Executive Board of Smart City Project. (2018). Reporting results of implementation of Smart City Project in 2017. Report No. 38/BC-BDH, dated May 30th.

Song, H., Srinivasan, R., Sookoor, T., & Jeschke, S. (2018). Smart city, platform, principle and application (N. T. Nam, Ed.). Hanoi: Truth National Political Publishing House.

The Prime Minister. (2018). Approving the Project on sustainable smart city development in Vietnam for the period of 2018-2025 and orientation to 2030. Decision No. 950/QD-TTg dated August 1st.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-03-20