THỰC TRẠNG BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN NGHỀ DỆT THỔ CẨM DƯỚI GÓC NHÌN KINH TẾ, BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Bích Thu Học viện Dân tộc
  • Nguyễn Thị Thuận Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Dệt thổ cẩm là một nghề thủ công truyền thống mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng ngày càng dễ dàng, nhanh chóng; khoa học và công nghệ đang làm thay đổi diện mạo của đời sống;… đã khiến văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đứng trước nhiều thách thức giữa bảo tồn nguyên vẹn hay đổi thay để phát triển. Nghề dệt thổ cẩm truyền thống trong các dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk cũng không là ngoại lệ. Bài viết này góp phần vào việc bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk từ góc nhìn bảo tồn di sản văn hóa và góc nhìn kinh tế.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-11-20

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN