Quy định bài đăng Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc

2023-02-06

     Cảm ơn quý tác giả đã gửi bài tới Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc. 
     Bài báo của quý tác giả gửi đến Tạp chí cần đảm bảo các quy định về đạo đức nghiên cứu và không đạo văn.
     Quý tác giả vui lòng đọc và làm theo các hướng dẫn sau để đảm bảo bài báo của tác giả đáp ứng được các yêu cầu của Tạp chí
     Cách soạn thảo:
     Các bài báo gửi đăng cần được định dạng ở dạng .doc hoặc .rtf. Mỗi bài báo dài khoảng 5.000-7.000 từ, có tóm tắt nội dung (cả tiếng Việt và tiếng Anh) khoảng 200-250 từ và 3-5 từ khóa. Tất cả các bài báo đều được gửi phản biện kín.
Bài báo được trình bày theo cấu trúc như sau:
     1. Giới thiệu
     2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề
     3. Tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
     4. Kết quả nghiên cứu
     5. Thảo luận
     6. Kết luận
     7. Tài liệu tham khảo
     Tác giả chịu trách nhiệm về việc sử dụng nguồn tài liệu, các bảng, hình vẽ, trích dẫn dùng trong bài báo. Điều này áp dụng cả với những hình vẽ hoặc bảng là kết quả của việc sử dụng dữ liệu từ nguồn khác. Tất cả bài báo được chấp nhận, cũng như các bảng biểu, ảnh liên quan sau đó sẽ thuộc quyền sử dụng của nhà xuất bản.
     Minh họa:
     Các hình minh họa (đường vẽ, ảnh, hình, …) cần là những file rõ ràng. Để có được hình ảnh chất lượng cao nhất cho bài báo, tác giả vui lòng gửi hình minh họa đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
     - 300 dpi hoặc cao hơn
     - Chỉnh kích thước để phù hợp với trang tạp chí
     - File vector, EPS, TIF, JPG hoặc PSD
     - Gửi rời, không kèm lẫn với file chữ
     Bảng và biểu đồ:
     Bảng và biểu đồ không được kèm lẫn trong file chữ mà cần được gửi như những file riêng. Tiêu đề miêu tả ngắn gọn trên mỗi bảng, biểu đồ cùng với chú thích phù hợp bên dưới. Trong hình và bảng cần có đơn vị đo. Hình cần được đánh dấu, lưu ý về kích cỡ phù hợp. Chú thích cho mỗi hình và bảng cần được ghi rõ ràng, cách dòng 2, ở trang cuối của file chính.
     Kiểm tra:
     Trước khi in, bài báo sẽ được gửi tới tác giả. Tác giả gửi trả lời tới ban biên tập trong vòng 48 giờ.