XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ÍT NGƯỜI Ở NƯỚC TA

Các tác giả

  • Nguyễn Duy Dũng Học viện Dân tộc

Tóm tắt

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, với 54 dân tộc cùng chung sống, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Hầu hết, các dân tộc thiểu số đều sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa như các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long… Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ ta rất quan tâm, ban hành nhiều chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ít người nói riêng, song do điều kiện tiếp cận khó khăn nên cuộc sống của nhiều gia đình các tộc người thiểu số còn thấp hơn nhiều so với người dân thành thị và vùng đồng bằng. Tuy nhiên, địa bàn sinh sống của các tộc người thiểu số thường có đa dạng sinh học cao, phong cảnh thiên nhiên hấp dẫn, đặc biệt có nền văn hóa truyền thống phong phú. Đây chính là lợi thế, tiềm năng để xây dựng các định hướng phát triển du lịch, du lịch cộng đồng và là một trong những biện pháp góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững ở khu vực này.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC