PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN BÌNH LIÊU, TỈNH QUẢNG NINH

Các tác giả

  • Phạm Hồng Long Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Ngô Việt Anh Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển

Tóm tắt

Du lịch đã và đang trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở những vùng có điều kiện khó khăn hay các vùng dân tộc thiểu số. Bình Liêu là một huyện miền núi phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi để phát triển hoạt động du lịch, gắn liền với công tác phát huy và bảo tồn các giá trị văn hoá bản địa độc đáo, cùng các giá trị của tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn. Việc phát triển du lịch vùng các dân tộc thiểu số ở huyện Bình Liêu mở ra những cơ hội phát triển to lớn, tạo ra sinh kế cho cộng đồng, cải thiện và nâng cao cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bình Liêu, đồng thời đóng góp cho công tác gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống và giá trị của cảnh quan thiên nhiên và môi trường trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-30

Số

Chuyên mục

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN